Gå till innehållet

Dokumentation för TempusIN

Om dokumentationen

Du kommer till de olika dokumentationssidorna genom att välja dem i menyn till vänster.

I menyn till höger (under rubriken Innehållsförteckning) hittar du en översikt över vad dokumentationssidan innehåller.

Du kan söka efter olika teman i fältet uppe i höger hörn.

(Dokumentationen blev sist uppdaterat 28.01.2020)

Översikt över dokumentationen

Generellt

Generellt om TempusIN.

Dashboard

Förklaring på de olika fälten på Dashboard.

Formulär

Grundläggande

Förklaring på hur man skapar ett schema och lägger till fält med hjälp av Schema fält.

Editor

Närmare förklaring på de olika fälten när man använder Editor.

Resultat (Registreringar)

Hur hämtar du ut registreringar som är gjorda.

Projekt

Hur skapar du projekt och styr dem.

Uppslagsregister

Hur skapar du tabeller för uppslag i schemana.

Mallar

Användning av Word-mallar för att hämta ut data från registreringen.

Administration

Roller

Hur sätter du olika roller.

Användare

Hur administrerar du användare.

Granskningsloggar

Hur se loggen.

Inställningar

Hur sätter du inställningar.