Levert "MGO og metanol sjekkliste" fra {{User}}

MGO og metanol sjekkliste

Fartøy:

{{Fartøy}}
Kai: {{Kai}}
Tidspunkt: {{Tid og dato}}

Produkt:

{{PRODUKT}}
Lagertank: {{Lagertank}}
Mengde bestillt: {{Mengde bestilt}}

[X] [   ] Type og mengde produkt (er) som skal overføres, bekreftet og HMS-datablad tilgjengelig
[X] [   ] Tilordne tanker til produkt

Fyll inn:


TANK 1: {{TANK 1}}
TANK 2: {{TANK 2}}
TANK 3: {{TANK 3}}
TANK 4: {{TANK 4}}
TANK 5: {{TANK 5}}
TANK 6: {{TANK 6}}
TANK 7: {{TANK 7}}
TANK 8: {{TANK 8}}

[X] [   ] Bekreft overføringshastighet og maks. tillate rate. +-200m3/t MGO +-100m3 metanol
[X] [   ] Topping off prosedyre avtalt
[X] [   ] Nødstoppprosedyre avtalt
[X] [   ] Slange (er) bekreftet som egnet for formålet og tilstrekkelig lengde
[X] [   ] Slange (r) koblet til riktig kobling (er)
[X] [   ] Skip er skikkelig fortøyd
[X] [   ] Kommunikasjonsprosedyre etablert for overføring, inkludert avtale om sentral kontroll punkt, dvs. bro. (Primær: UHF ch. 171, backup VHF ch.9)
[X] [   ] Passende forurensningsutstyr distribuert som SOPEP
[X] [   ] Scuppers plugget hvis hydrokarboner skal overføres
[X] [   ] Alle varme arbeidstillatelser tilbaketrekkes hvis hydrokarboner skal overføres
[X] [   ] Hurtigkobling med ISO-flens brukes under bunkring
[X] [   ] Bulkliner klar for lastoverføring
[X] [   ] Tank overvåkingssystem bevist
[X] [   ] Vakt etablert ved manifold med egnet kommunikasjon tilgjengelig

Navn, skip:

{{Navn Skip}}

Signatur, skip:


Signatur, skip


Navn, terminal:

{{Navn terminal}}

Signatur, terminal:


Signatur, terminal